تبلیغات
شار ایران فردا - خلاصه کتاب


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

خلاصه کتاب

نوشته شده توسط:محسن رفیعیان
یکشنبه 8 فروردین 1389-06:23 ب.ظ

خلاصه کتاب: «رهنمودهائی برای برنامه ریزی مراکز روستائی»

 تالیف: مهندسان مشاور DHV از هلند(1371)

ترجمه: سید جواد میر و دیگران،

سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره10، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستائی، تهران.

عناوین کلی:

1.      چرا برنامه ریزی مراکز روستایی

2.      برخی ملاحظات نظری

3.      روش ها و فنون برنامه ریزی

4.      برنامه ریزی بخشی

·         تامین آب آشامیدنی

·         جمع آوری و دفع زباله

·         حمل و نقل و ارتباطات

·         بهداشت و تغذیه

·         آموزش

·         خدمات اقتصادی

·         صنعتی کردن روستا

5.      توسعه جامعه روستایی و برنامه ریزی کالبدی

مقدمه

             مدتها این باور حاکم بوده است که مدل های رشد اقتصادی برای مواجهه با مسئله توسعه نیافتگی، مبانی کافی ارائه می کنند. تحول سریع و شدید حرکت نو ظهور صنعتی، باید به منزله موتور سرعت دهنده جامعه کشاورزی صنعتی عمل کند. ثروتی که توسط بخش صنعتی به دست می آید، از طریق تجارت مکانیزم های ارتباطات و حمل و نقل (حتی برای کسانی که در این صنایع کار می کنند) در تمامی جامعه توزیع خواهد شد. آثار این رهیافت، مهاجرت کسانی است که در پی یافتن کار به شهر ها هجوم آورده، مشکلات تقریبا غیر قابل حلی را نظیر زاغه نشینی، رکود (یا حتی) کاهش تولید مواد غذایی در شهر و روستا پدید می آورند در این میان قشر مرفه جامعه همچون نیروی مغناطیسی هر چه را که بتواند به سوی خود می کشد.

  مخالفان واژه رشد اقتصادی بر این عقیده اند که توسعه باید چیزی بیش از توجه به معیار های (رشد) اقتصادی را ایجاد کند. آنها معتقدند که توسعه، بویژه با معیارهای اجتماعی و فرهنگی بوجود می آید. این دو نظریه در مدلهای «توزیع مجدد» ادغام می شوند که بر ایجاد تحرک در جوامع کوچک محلی تاکید دارد. پروژه های کوچک مقیاس که از حداکثر مشارکت مردم محلی بهره می گیرند نتیجه  منطقی این رهیافت است. در عین حال این رهیافت بر میزان مهاجرت به شهر های بزرگ و فقر ناشی از آن تاثیری اندک گذاشتند. بعلاوه در صورتی که بین بخش های دولتی همکاری وجود نداشته باشد ریز کردن پروژه ها می تواند براستفاده کاملا غیر موثر از بودجه عمومی منجر شود. پروژه ای که وزارت جهاد کشاورزی آغاز می کند ممکن است از نظر وزارت راه وترابری اولویت چندانی نداشته باشد.

مفاهیم جدید تری نیز وجود دارند که می توانیم آنها را بعنوان مدل های زیست محیطی توصیه کنیم. در اینجا هدف این است که در همان زمانی که برنامه ها تنظیم می شوند تاثیر این فعالیت های انسانی بر محیط طبیعی بشر نیز مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اصلی

 

 

که در این رابطه انجام می گیرند عبارتند از: حمایت و احیای تعادل طبیعی. این موارد پیرو تخریب جنگل ها، فرسایش خاک واستفاده بی رویه از زمین های کشاورزی وتهی سازی منابع طبیعی وانرژی صورت می گیرند.  اما نکته قابل توجه این که جلوگیری های کوتاه مدت از پیامد های مخرب فعالیت بشر به راهبردهایی منجر می شود که بازده اقتصادی ضعیفی خواهند داشت.

برنامه ریزی مراکز روستایی نقاط قوت هر کدام از مدل های یاد شده را از جمله: بالاترین میزان رشد اقتصادی، توزیع عادلانه خوشبختی موجود و بالقوه، به حداقل رساندن اثرات زیانبار برطبیعت، با یکدیگر تلفیق کرده و طبق نظر اسکاپ بهترین روشی است که از تمام مدل های شناخته شده توسعه استفاده می کند.

به گفته بانک جهانی«هدف های توسعه روستایی در محدوده یک بخش خلاصه نمی شود، بلکه مواردی چون بهبود بهره وری، افزایش اشتغال، تامین حداقل قابل قبول غذا، مسکن، آموزش بهداشت را نیز در بر می گیرد» برنامه ریزی مرکز روستایی بعنوان یک مدل بخردانه بر پایه مفاهیم بالا گستردگی خاصی می یابد. در کتاب رهنمود هایی برای توسعه مراکز روستایی، ایجاد نقاط کانونی در مناطق روستایی بهترین راه برای دستیابی به توسعه روستایی است. یعنی مراکز روستایی نقاط کانونی هستند که به منظور ایجاد پایگاهی برای به تحرک واداشتن نواحی روستایی باید تسهیلات و امکانات خاصی را در آنها مستقر کرد. تمرکز این تسهیلات نیل به تخصیص مناسب و موثر خدمات وهمچنین به حرکت درآوردن توسعه قابل کنترل را امکان پذیر خواهد ساخت. این نظر به صورت ضمنی این موضوع را که وجود درجه معینی از نابرابری اجتناب ناپذیر و حتی تا حدودی مطلوب است را تایید می کند.

نکته دیگر اینکه: مفهوم اساسی مراکز روستایی بدون فراهم آوردن همزمان موارد زیر محکوم به شکست است.

- تهیه طرحی جامع برای محدوده ای بزرگ (منطقه) که مراکز روستایی درآن جایگاهی منطقی داشته باشند.  

- گزینش روشی برای برنامه ریزی که اجازه دهد اهداف منطقه ای در سطوح منطقه ای انجام پذیرد.

بنابراین منطقه ای کردن وعدم تمرکز، چارچوبی را تشکیل می دهند که مراکز روستایی باید درآن جای گیرند.

          پیشرفت توسعه نواحی روستایی، باید از یک هدف ملی (مرکزی) منتج شود، خود این هدف، از برنامه های بالا دست می تواند استنباط شود، تا شرایطی که باید فعالیت های اولیه براساس آنها انجام گیرند، در این سطح تنظیم شوند. ترکیب دانش، ابزار و برنامه ها در بخشها ، که بعنوان مثال می تواند توسط وزارتخانه ها انجام گیرد، طراحی چارچوبی برای شروع یک فرایند هدایت را میسر می سازد.

          گام بعد، شامل تخصیص بخش هایی از هدف به مناطق است. وزن گذاری و اهمیت دهی بین منطقه ای، دراین هنگام گروه های ذینفع مناطق وارد ماجرا می شوند. توسعه تاکنون بیشتر به شکل عمودی شکل گرفته است. یعنی تصمیم گیری در باره پروژه های بخشی را مقامات بالا انجام داده اند. اکنون هنگام آن رسیده است که برروی سطحی افقی کار کنیم. هدف باید این باشد که پروژه  ها و طرح ها به طور غیر متمرکز و همه جانبه انجام گیرند.

            انگیزه سازی در ساکنان منطقه به نحوی که اقدام به حرکت و ابداع نمایند جزء شروط اساسی و مهم برنامه ریزی مراکز روستائی می باشد. تشکیل گروه های سازماندهی شده از اهالی ابزار مناسبی برای نیل به این مقصود است. افزون بر این بدین وسیله مردم مجالی برای دفاع از منافع خود پیدا  کرده و دولت، ارگان های وابسته به آن و حتی تشکل های غیر دولتی غیر بومی دخیل در امر توسعه از مشاوره آن ها بهره می برند.

 سلسله مراتب مرکز

                برنامه ریزی توسعه روستایی در گذشته با برنامه ریزی خرد و تمرکز محلی شدید بر پروژه ها و روستا ها مترادف بوده است و دست کم درصدی از شکست توسعه روستایی، معلول فقدان یک ساختار مکانی مناسب است که نواحی روستایی را با مکان های مرکزی رده بالا پیوند داده و راه حلی در ایجاد سلسله مراتب گوناگونی از مکان های مرکزی است چارچوب این سلسله مراتب می تواند بر مفاهیم ذیل استوار باشد:  

     -     شهر منطقه ای  با جمعیت مرکز حدود 100 هزار نفر (مرکز شهرستان).

-          شهرک بخش که مرکز شهری یک بخش است و بسته به تراکم جمعیتی حدود 2500تا25000 هزار نفر ومحدوده ای حدود 1000 تا 5000 کیلومتر مربع مساحت خواهد داشت (مرکز بخش).

-          شهرک محلی با حدود 300 کیلو متر مربع مساحت و جمعیتی حدود 500 تا 2500 نفر ( مرکز دهستان ).

-          روستای کشاورزی خدماتی که بین 100 تا 1000 نفر جمعیت دارد.

 

  

مراکز روستایی

        معیار قابل اجرا برای تعیین مراکز روستایی این است که آیا یک مرکز مستقیما به نیاز های اساسی تولید کنندگان کشاورزی، هم در زمینه خدمات اجتماعی و هم اقتصادی کمک می کند یا نه؟ به عنوان مثال:

-          بازار یابی یا جمع آوری مازاد تولید کشاورزی ( در مقابل توزیع )

-    تهیه و توزیع نهاده های اساسی مزرعه مانند کود شیمیایی، ابزار، وسایل، اعتبار و تسهیلات تعمیراتی

-          تهیه تسهیلات اساسی فراوری کشاورزی، برای نیاز های معیشتی و نیز هدف های بازار یابی

-          تامین خدمات اساسی اجتماعی

        از سوی دیگر، مراکز شهری نیزممکن است همان وظایف را انجام دهند، اما در بخش سوم بیشتر در جهت توزیع (مصرف کننده) حرکت می کنند. بخش سوم بسیار متنوع تر است. نتیجه اینکه شهرک محلی و شهرک بخش که بیشتر با تولید سروکار دارند را می توان بعنوان مرکز روستایی طبقه بندی نمود وشهر های منطقه ای که بیشترمتوجه مصرف کننده هستند و پیوند های مهمی با اقتصاد ملی برقرار می کنند سطح بالای این مراکز هستند.

مراحل برنامه ریزی کالبدی فضائی مراکز روستائی

مرحله اول: تجزیه و تحلیل وجه غالب منابع انسانی و طبیعی موجود منطقه مورد نظر

مرحله دوم: تعیین مرکزیت فعلی زیستگاه ها

مرحله سوم: تعیین سطوح مختلف سلسله مراتب

مرحله چهارم: طراحی برنامه مرکز روستایی

برنامه ریزی فیزیکی مراکز روستایی

الگو های زیستگاه ( زیستگاه ها )

در طرح ریزی برای محل استقرار زیستگاه ها موارد زیر را باید مورد توجه قرار داد:

-          استفاده بهینه از تمام اراضی مناسب در محدوده پروژه،

-          تعیین دقیق مرزهای زیستگاهی، به طوری که برای هر زیستگاه، مقوله های مختلف مرغوبیت زمین با الگوی توصیه شده برای قطعات هماهنگی داشته باشد.

-          دسترسی به راه های چهار فصل برای هر زیستگاه،

-          به حداکثر رساندن تعداد خانوار هایی که تحت پوشش هر واحد طولی از جاده های چهار فصل قرار می گیرند.

-          توزیع عقلایی خدمات اجتماعی و اقتصادی و دسترسی آسان از پایین ترین سطح مراکز به بالا ترین.

-          پایین آوردن هزینه های سرمایه گذاری آتی هر خانواده در ارتباط با تسهیلات عمومی مانند برق و آب.

-          تنگنا های کالبدی و توپوگرافی

-          شرایط محیطی

-          کاربری و قابلیت زمین

-          عواملی که در اجرای طرح های توسعه دخیل اند همچون، مرحله بندی عملیات اجرایی، توان ساختمانی و قابل دسترس بودن مصالح ساختمانی

اندازه زیستگاه ها

اندازه زیستگاه ها برای روستا های کشاورزی و خدماتی بین 100تا1000 نفر

برای شهرک های محلی بین 500تا2500 نفر،

برای شهرک ها ی بخش بین 2500تا25000 نفر

برای شهرک های منطقه ای بین 25000 تا 100000 نفر متغیر است.

یاد آوری اینکه اندازه زیستگاه ها بستگی دارد به تسهیلات حمل و نقل، خدمات اجتماعی، اقتصادی و اداری، امکانات عمومی، تسهیلات عمل آوری و سایر امکانات تولید صنعتی محصولات .

 زیستگاه های متمرکز یا پراکنده 

برنامه ریزی آب رسانی

برنامه ریزی فاضلاب

 آرایش فضای زیستگاه ها

در چارچوب برنامه ریزی کالبدی زیستگاهها، می توان سطوح متعددی از نقشه های آرایش فضایی راکه هر یک مقیاس طراحی خود را دارد از یکدیگر متمایز کرد.

-  نقشه های سازه ای یا آرایش های فضایی کلی طرح توسعه با مقیاس های50000/1تا100000/1

- نقشه های زیستگاه و یا نحوه آرایش محدوده اصلی واحد های زیستگاه با مقیاس های از 10000/1تا25000/1

-    آرایش فضایی محدوده کلی روستا های زراعی منفردو مراکز خدمات با مقیاسهای500/1تا2000/1

-    جزئیات آرایش فضای قطعات مسکونی ومنازل با مقیاس های از50/1تا100/1.

 برخی رهنمود های کلی برای طراحی آرایش فضایی روستا های زراعی و.........

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:02 ب.ظ

Excellent write ups. Kudos!
cialis 20mg how do cialis pills work prices on cialis 10 mg cialis 200 dollar savings card cialis dosage recommendations interactions for cialis cialis 05 cialis billig prices for cialis 50mg cialis prezzo di mercato
buy generic cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:30 ق.ظ

Wonderful data. Appreciate it.
rezeptfrei cialis apotheke cialis patent expiration cialis super kamagra cialis canadian drugs cialis vs viagra cialis 10mg prix pharmaci free generic cialis cialis 5 mg achat cialis en europe 200 cialis coupon
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:06 ق.ظ

Incredible all kinds of awesome facts!
cialis kaufen buy brand cialis cheap cialis 20mg acheter du cialis a geneve 200 cialis coupon cialis sans ordonnance cialis pills price each non 5 mg cialis generici cialis daily dose generic cialis 10 doctissimo
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 09:33 ب.ظ

You actually revealed this exceptionally well.
cialis super kamagra cialis canada on line cialis pills boards tadalafil look here cialis order on line import cialis weblink price cialis price cialis wal mart pharmacy cost of cialis cvs price cialis wal mart pharmacy
buy cialis online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 10:42 ق.ظ

Tips nicely utilized!.
prix de cialis rx cialis para comprar 40 mg cialis what if i take cialis rezeptfrei buy cialis uk no prescription opinioni cialis generico cialis from canada cialis online nederland compare prices cialis uk cialis prezzo in linea basso
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 10:59 ب.ظ

Cheers! I like this!
cialis pills boards when can i take another cialis cialis generico postepay we recommend cheapest cialis 5 mg cialis coupon printable comprar cialis navarr cialis 20mg cialis 20 mg best price we recommend cialis best buy sublingual cialis online
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 10:09 ق.ظ

With thanks! Numerous material!

only here cialis pills click here take cialis we recommend cialis best buy we like it safe cheap cialis cialis rezeptfrei cialis online buy cialis online legal cialis uk cialis ahumada cialis pas cher paris
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 10:26 ب.ظ

You have made your stand pretty clearly..
cialis coupons printable cialis 20mg preis cf when will generic cialis be available cialis pills boards import cialis only best offers 100mg cialis cipla cialis online only best offers 100mg cialis cialis wir preise cialis para que sirve
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:30 ق.ظ

With thanks. Useful information.
look here cialis order on line cialis kaufen wo safe site to buy cialis online we use it 50 mg cialis dose chinese cialis 50 mg achat cialis en europe buy brand cialis cheap cialis for daily use cost of cialis per pill cialis prices
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 10:39 ب.ظ

Really a good deal of wonderful information!
cialis cipla best buy cialis generic tadalafil buy low dose cialis blood pressure brand cialis generic only best offers 100mg cialis where to buy cialis in ontario cialis 20 mg cost enter site 20 mg cialis cost american pharmacy cialis we recommend cheapest cialis
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 09:21 ق.ظ

You suggested it wonderfully!
cialis generisches kanada cialis daily dose generic cialis herbs how much does a cialis cost free generic cialis we like it cialis price we recommend cheapest cialis i recommend cialis generico wow look it cialis mexico buying brand cialis online
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 10:05 ب.ظ

This is nicely put! .
comprar cialis 10 espa241a cialis flussig cialis dose 30mg prices for cialis 50mg when will generic cialis be available buy cialis cheap 10 mg tadalafil generic cialis 20mg tablets cialis 200 dollar savings card compare prices cialis uk
cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:09 ق.ظ

This is nicely put! .
cialis in sconto cialis pills price each cialis 5mg prix we like it safe cheap cialis cialis baratos compran uk i recommend cialis generico cialis australian price prezzo cialis a buon mercato cialis generic availability sialis
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:06 ب.ظ

Beneficial postings. With thanks!
only best offers 100mg cialis cialis prezzo in linea basso cialis kaufen cialis vs viagra cialis 20mg cialis billig cialis tablets australia when will generic cialis be available generic cialis soft gels free generic cialis
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:47 ق.ظ

Position clearly taken!!
prices for cialis 50mg how do cialis pills work cialis efficacit how do cialis pills work cialis price thailand achat cialis en itali cialis en 24 hora cialis online deutschland tadalafil cialis generisches kanada
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:05 ب.ظ

Regards, Numerous tips.

generic cialis review uk cialis canada cialis pills in singapore cialis lowest price viagra cialis levitra estudios de cialis genricos safe site to buy cialis online viagra or cialis cialis 50 mg soft tab buy brand cialis cheap
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:06 ق.ظ

You actually suggested this adequately.
purchasing cialis on the internet cialis generika in deutschland kaufen cialis online nederland acquisto online cialis acheter cialis meilleur pri cialis generico cialis tablets australia cialis dosage amounts buy cialis cheap 10 mg cialis 5 effetti collaterali
buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 05:46 ب.ظ

You actually reported that really well!
cialis efficacit click now buy cialis brand cialis price thailand cialis tadalafil online best generic drugs cialis cialis from canada buy cheap cialis in uk click now buy cialis brand order cialis from india cialis online deutschland
canada online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 03:35 ب.ظ

Many thanks. I like this!
canada pharmacies north west pharmacy canada online canadian pharmacies canadian pharmacy no prescription drugstore online shopping reviews reputable canadian prescriptions online canadian drugstore online pharmacies of canada online pharmacies canadian discount pharmacies in canada
cialisees.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:48 ب.ظ

Wow lots of terrific facts.
buy cialis online cheapest cialis 5 mg para diabeticos cialis coupons printable tadalafil 5mg no prescription cialis cheap cialis 5mg cialis generico lilly cialis daily new zealand cialis prices cialis name brand cheap
http://viabiovit.com/buy-viagra-over-counter.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:52 ق.ظ

Incredible plenty of good data!
get a prescription online for viagra buy viagra at walmart get prescription for viagra cheapest viagra with prescription how to buy viagra without seeing a doctor buy viagra pills online generic sildenafil citrate where to buy viagra over the counter order viagra online cheap can i buy viagra without prescription
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:37 ب.ظ

You said it very well..
cialis online holland purchasing cialis on the internet can i take cialis and ecstasy opinioni cialis generico we choice cialis pfizer india generic cialis review uk where cheapest cialis chinese cialis 50 mg online cialis cialis kaufen bankberweisung
Viagra generic
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:24 ق.ظ

With thanks. Numerous stuff.

buy generic viagra paypal uk buy viagra buy generic viagra online uk buy cheap generic viagra buy online viagra uk how to buy viagra uk buy viagra alternative can i buy viagra at walmart where to order viagra online buy sildenafil tablets
Cialis pills
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:35 ق.ظ

Valuable facts. Thank you!
we like it cialis soft gel cialis 30 day trial coupon price cialis best prices on cialis 10 mg cialis prezzo di mercato cialis cuantos mg hay low cost cialis 20mg cialis vs viagra buying cialis overnight cheap cialis
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 06:47 ق.ظ

Many thanks. Numerous tips.

cialis generico en mexico cialis australian price cialis online cialis for bph cialis cipla best buy when will generic cialis be available wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg uk cialis generico milano free cialis
How do you treat a sore Achilles tendon?
یکشنبه 12 شهریور 1396 04:10 ق.ظ
Unquestionably consider that that you said.

Your favorite reason seemed to be at the internet the easiest thing to take into accout of.

I say to you, I definitely get annoyed at the same time as people consider worries that
they plainly do not recognise about. You managed
to hit the nail upon the top and outlined out the entire
thing without having side-effects , other folks could take a signal.
Will likely be back to get more. Thank you
Meghan
جمعه 16 تیر 1396 06:21 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd most
certainly donate to this superb blog! I guess for
now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will talk about
this site with my Facebook group. Chat soon!
std testing centers
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:26 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی
که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع موفق به من مؤمن
متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک خواهد را خوب به پر کسانی که شکاف.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من خواهد بدون شک تا پایان مجذوب.
Tera
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:55 ق.ظ
Hello! I just wish to offer you a big thumbs up for the excellent information you've got here on this post.
I'll be returning to your web site for more soon.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:06 ب.ظ
I'm extremely impressed along with your writing skills and also with the structure in your
weblog. Is this a paid subject or did you modify it yourself?
Anyway keep up the excellent high quality writing, it is rare to see a
nice blog like this one these days..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر